011/718-65-78 | 060/718-65-78 kontakt@finpos.rs

Naše usluge

  Koje god da je veličine tvoja firma, napravićemo paket usluga koji će zadovoljiti tvoje potrebe u vođenju firme, a usluge    obuhvataju:

  Knjigovodstvene usluge:

– (Unos) i knjiženje ulazne i izlazne dokumentacije (ulazni računi, računi troškova, izlazni računi)

– Knjiženje dinarskih i deviznih izvoda

– Vođenje robnog i finansijskog knjigovodstva

– Vođenje analitičkih kartica (kupaca, dobavljača, datih i primljenih avansa)

– Obračun PDV-a

– Obračun zarada i naknada zarada

– Obračun zakupa

– Izrada finansijskih izveštaja

  Poreske usluge 

– Izrada i predaja poreskog bilansa

– Predaja poreskih prijava za zarade, zakup, PDV, akciza, poreza po odbitku, poreza na kapitalnu dobit i dr.

– Obračun i predaja poreskih prijava za porez na imovinu

– Predaja komunalnih taksi: taksa na firmu, taksa za zaštitu životne sredine

– Uvid u stanje računa kod Poreske uprave

  Kadrovsko administrativne usluge 

– Prijava, odjava i produženje radnog odnosa za zaposlene

  Konsultanske usluge 

– Upoznavanje klijenata sa propisima

– Upoznavanje klijenata sa izmenama propisa

– Savetovanje u vezi poslovanja