KONTAKT INFO:

 

Ime: Finpos d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 231/347, Novi Beograd

Telefon: 718-65-78

Mob: 060/718-65-78

www.finpos.rs

kontakt@finpos.rs

 

 

Vesti

 

 

Uzimanje iz imovine privrednog društva

Vlasnici privrednih društava često pogrešno poistovećuju imovinu privrednog društva sa svojom ličnom imovinu. Vrednost uzete imovine smatra drugim prihodima od kapitala na koji se plaća porez na druge prihode.


Osnivanje firmi

Osnivanje i registracija firme u četiri koraka


Subvenicje za otvaranje novih radnih mesta

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta odobrava se poslodavcima koji otvaraju nova radna mesta radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, na osnovu Javnog poziva.


Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledice nesrećnog slučaja

Na premije kolektivnog osiguranja zaposlenih od posledice nezgode ne plaća se porez na dohodak građana


Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2013. godini

Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2013. godini - krajnji rok je 30. novembar 2012. godine


Spisak ukinutih naknada

Od 1. oktobra ukinut je veliki broj taksi i naknada za preduzetnike i mala preduzeća. Ali, kako to obično biva, postoje neka ograničenja. Ograničenja su u vidu visine prometa i delatnosti kojom se preduzetnik ili malo pravno lice bavi.


Plaćanje PDV-a po sistemu naplate - 1. januar 2013. godine

Od 1. januara 2013. godine, data je mogućnost PDV obveznicima da se opredele za plaćanje PDV-a po tzv.sistemu naplate PDV-a.


Promena roka za podnošenje poreske prijave - 1. januar 2013. godine

Od 1. januara 2013. godine menja se rok za dostavljanje poreske prijave.


Povećan je cenzus za utvrđivanje mesečnog poreskog perioda sa 20.000.000 na 50.000.000 dinara ukupnog prometa - 1. januar 2013. godine

Od 1. januara 2013. godine povećan je cenzus za utvrđivanje mesečnog poreskog perioda sa 20.000.000 na 50.000.000 dinara ukupnog prometa.


Povećan je cenzus za obavezno evidentiranje u sistem PDV-a sa 4.000.000 na 8.000.000 dinara ukupnog prometa - 1. januar 2013. godine

Od 1. januara 2013. godine povećan je cenzus za obavezno evidentiranje u sistem PDV-a sa 4.000.000 na 8.000.000 dinara ukupnog prometa.


Promena u pogledu utvrđivanja ukupnog prometa dobara i usluga

Po novom zakonu o PDV-u izvršena je promena u pogledu utvrđivanja ukupnog prometa dobara i usluga.


Izmena Zakona o PDV-u - pojam malog obveznika, od 1. januara 2013. godine

Od 1. januara 2013. godine prema izmenama Zakona o PDV-u primenjuje se nova definicija malog obveznika.


Kamata na povraćaj PDV-a - od 1. januara 2013. godine

Od 1. januara 2013. godine obveznik će imati pravo na kamatu kada je u pitanju povraćaj PDV-a.


Obračun zakonske kamate - 1. januar 2013. godine

Od 1. januara 2013. godine umesto komformne metode obračuna zakonske kamate, kamata će se obračunavati metodom prostog interesnog računa.


Ukidanje Deviznog inspektorata – 6. oktobar 2012. godine

Prema Zakonu o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, od 6. oktobra 2012. godine ukida se Devizni inspektorat. Poslove koje je obavljao Devizni inspektorat prelaze u nadležnost Poreske uprave.


Odlaganje plaćanja poreskog duga – primena od 6. oktobra 2012. godine

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji donete su neke izmene vezano za odlaganje poreskog duga.


Postupanje banaka prilikom realizacije naloga za isplatu zarada i naknada zarada

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji je stupio na snagu 6. oktobra 2012. godine precizirano je postupanje banaka prilikom realizacije naloga za isplatu zarada i naknada zarada.


Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje

Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje od 01.septembra 2012. godine


Najniža mesečna osnovica

Nova najniža mesečna osnovica za period od 01.08.-30.10.2012. godine


Ukida se obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase za paušalno oporezovane preduzetnike u zanatskim i uslužnim delatnostima i za taksi prevoznike

Vlada RS donela je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase


Izmena načina obračuna zatezne kamate 27.7.2012.

Ustavni sud Srbije doneo odluku da upotreba konformnog načina obračuna zatezne kamate nije u skladu sa Ustavom.


Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica

Uslovi za ostvarivanje subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica..