KONTAKT INFO:

 

Ime: Finpos d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 231/347, Novi Beograd

Telefon: 718-65-78

Mob: 060/718-65-78

www.finpos.rs

kontakt@finpos.rs

 

 

Uzimanje iz imovine privrednog društva

 

 

 

 

Vlasnici firme često pogrešno smatraju imovinu firme svojom ličnom imovinom. Firma je posebno pravno lice koje ima svoju imovinu i koja kao takva nije lična imovina vlasnika firme. To jednostavno znači da kada firma na poslovnom računu ima novac, vlasnik firme nije vlasnik tog novca.

 

U skladu sa članom 18. Zakona o privrednim društvima to se smatra zloupotrebom pravnog lica, tako da članovi društva (vlasnici) mogu prema trećim licima lično odgovarati za obaveze društva ako imovinom društva raspolažu kao da je njihova lična imovina. Poverilac može podneti tužbu protiv vlasnika nadležnom sudu u roku od 6 meseci od dana saznanja za zloupotrebu, a najkasnije u roku od pet godina od dana zloupotrebe.

 

Ukoliko se ipak desi da vlasnik imovinu društva koristi za sopstvene potrebe onda se vrednost uzete imovine smatra drugim prihodima od kapitala na koji se plaća porez na druge prihode.

 

Primeri uzimanja iz imovine privrednog društva:

·         Uplaćivanje turističkih putovanja za porodicu sa računa društva

·         Kupovina robe široke potrošnje za sopstvene potrebe vlasnika bilo preko računa ili preko platnih kartica firme

·         Građevinski materijal koji je društvo kupilo vlasnik ugrađuje u kuću koju gradi za sopstvene potrebe

·         Lekarski pregledi vlasnika i članova porodice.

·         Kupovina nameštaja i električnih uređaja za kuću za ličnu upotrebu vlasnika ili članova porodice.

·           Plaćanje računa telefona, struje, grejanja, komunalnih usluga  za objekte koji su lično vlasništvo vlasnika društva ili njegovog člana porodice i koji nemaju nikakve veze sa privrednim društvom.

 

 

·         Plaćanje poreza na imovinu za objekte koji su u ličnom vlasništvu vlasnika društva ili članova njegove porodice.

·         Račun za mobilni telefon na ime vlasnika firme ili člana njegove porodice. 

 

Ovo znači da ukoliko preko računa kupite robu ili uslugu sa gornje liste, u trenutku plaćanja tog računa dužni ste da platite i porez i eventualno doprinose. Koliki dodatni izdatak možete da imate zavisi od sledećeg:

  1. Ukoliko vlasnik nije zaposlen u svom privrednom društvu uzimanja iz imovine privrednog društa se tretira kao drugi prihodi od kapitala na koje se obračunava preračunata stopa od 19,0476% i dostavlja se poreska prijava nadležnoj Poreskoj upravi.
  2. Ukoliko je vlasnik privrednog društva ujedno i zaposleni u svom društvu, Zakon ne precizira poreski tretman uzimanja vlasnika iz imovine za privatne potrebe, ali prema našim informacijama poreski  organi u postupku kontrole do sada su uzimanja vlasnika tretirali kao zaradu na koju se plaćaju porez na zarade i pripadajući doprinosi (između 60-65% na iznos uzimanja).

 

Zbog toga preporučujemo da podižete dobit iz ranijih godina, ukoliko je imate, i da na taj način pokrivate lične troškove.