KONTAKT INFO:

 

Ime: Finpos d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 231/347, Novi Beograd

Telefon: 718-65-78

Mob: 060/718-65-78

www.finpos.rs

kontakt@finpos.rs

 

 

Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledice nesrećnog slučaja

 

 

 

 

Na premije kolektivnog osiguranja zaposlenih od posledice nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervenicija ne plaća se porez na dohodak građana. Prema odredbama člana 14b. Zakona, u slučaju kada poslodavac plaća premiju za sve zaposlene kod kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervenicija, ovo plaćanje ne smatra se zaradom. Pri tome treba imati u vidu i to da se premija kod kolektivnog osiguranja ne smatra zaradom, samo ukoliko poslodavac uplaćuje premije dodatnog kolektivnog osiguranja od nesrećnog slučaja za sva lica koja su zaposlena kod poslodavca

 

Izvor : Privredni savetnik 14 i 15/2012