KONTAKT INFO:

 

Ime: Finpos d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 231/347, Novi Beograd

Telefon: 718-65-78

Mob: 060/718-65-78

www.finpos.rs

kontakt@finpos.rs

 

 

Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2013. godini

 

 

 

 

 

   Preduzetnici koji ispunjavaju propisane uslove podnose zahtev za paušalno oporezivanje do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu. Za 2013. godinu zahtev se podnosi do 30. novembra 2012. godine.

 

   Novoosnovani preduzetnici zahtev za paušalno oporezivanje podnose u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa.

 

   Prema članu 40. stav 1. zakona, preduzetnik koji, s obzirom na okolnosti, nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod, odnosno ima pravo da podnese zahtev za paušalno oporezivanje.

   Pravo na paušalno oporezivanje, prema članu 40. stav 2. zakona, ne može se priznati preduzetniku:

 

  1. osnivaču ortačke radnje
  2. koji obavlja delatnost trgovine na veliko i malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti vezano sa nepokretnostima (izuzetno, prema stavu 3. člana 40. zakona, preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektom, može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.
  3. u čiju delatnost ulažu i druga lica
  4. čiji je ukupan peomet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet, kada počinje da obavlja delatnost, veći od 3.000.000 dinara
  5. koji je obveznik poreza na dodatu vrednost

 

   Zahtev za paušalno oporezivanje u 2013. godini preduzetnici koji obavljaju samostalnu delatnost mogu da podnesu Poreskoj upravi – filijali u opštini na čijoj su teritoriji registrovani. Zahtev, prema članu 2. stav 2. uredbe, treba da sadrži :

 

1.      razloge zbog kojih obveznik smatra da nije u stanju da vodi poslovne knjige, odnosno razloge zbog kojih smatra da mu njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti

2.      iznos ukupnog prometa ostvarenog u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, a u slučaju kada preduzetnik počinje sa obavljanjem delatnosti, iznos planiranog prometa

3.      podatke o činjenicama i okolnostima značajnim za utvršivanje visine paušalnog neto prihoda (mesto na kojem se radnja nalazi, opremljenost radnje, broj zaposlenih i članova porodice koji su angažovani u radnji, površina lokala, starost obveznika i njegova radna sposobnost, veličina ostvarenog prihoda, odnosno planiranog prometa i ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti).

 

 

Izvor: Privredni savetnik br.20/2012 str.110