KONTAKT INFO:

 

Ime: Finpos d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 231/347, Novi Beograd

Telefon: 718-65-78

Mob: 060/718-65-78

www.finpos.rs

kontakt@finpos.rs

 

 

Promena roka za podnošenje poreske prijave - 1. januar 2013. godine

 

 

 

 

Od 1. januara 2013. godine menja se rok za dostavljanje poreske prijave. 

 

Mesečni poreski obveznici – rok za podnošenje poreske prijave je 15 dana po isteku poreskog perioda.

 

Tromesečni poreski obveznici – rok za podnošenje poreskih prijava 20 dana po isteku poreskog perioda.