KONTAKT INFO:

 

Ime: Finpos d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 231/347, Novi Beograd

Telefon: 718-65-78

Mob: 060/718-65-78

www.finpos.rs

kontakt@finpos.rs

 

 

Povećan je cenzus za utvrđivanje mesečnog poreskog perioda sa 20.000.000 na 50.000.000 dinara ukupnog prometa - 1. januar 2013. godine

 

 

 

 

Od 1. januara 2013. godine povećan je cenzus za utvrđivanje mesečnog poreskog perioda sa 20.000.000 na 50.000.000 dinara ukupnog prometa. 

 

Mesečni poreski obveznici:

  1. obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupni promet veći od 50.000.000 dinara ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 50.000.000 dinara
  2. obveznik koji prvi put započinje PDV aktivnost (dve godine od početka aktivnosti)
  3. obveznik koji primenjuje sistem naplaćene realizacije
  4. obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet dobara i usluga u iznosu manjem od 50.000.000 dinara, a kome je nadležni poreski organ dao odobrenje o promeni poreskog perioda iz kvartalnog u mesečni.

 

Kvartalni obveznici:

  1. obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 50.000.000 dinara, ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti promet manji od 50.000.000 dinara.
  2. obveznici koji su registrovali svoju delatnost u 2010. godini, ako u 2012. godini nisu ostvarili promet u iznosu većem od 50.000.000 dinara

 

Ovo znači da poreski obveznici koji u 2012. godini ostvare ukupan promet dobara i usluga u iznosu većem od 20.000.000, a manjem od 50.000.000 dinara, koji su do kraja 2012. godine mesečni poreski obveznici, od 1.januara 2013. godine postaju tromesečni obveznici.

 

Ovde skrećemo pažnju da poreski obveznici koji bi u skladu sa gore navedenim promenama trebalo da postanu tromesečni poreski obveznici, imaju mogućnost da do 15.januara 2013. godine podnesu zahtev Poreskoj upravi da zadrže mesečni status poreskog obveznika.