KONTAKT INFO:

 

Ime: Finpos d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 231/347, Novi Beograd

Telefon: 718-65-78

Mob: 060/718-65-78

www.finpos.rs

kontakt@finpos.rs

 

 

Promena u pogledu utvrđivanja ukupnog prometa dobara i usluga

 

 

 

 

Po novom zakonu o PDV-u izvršena je promena u pogledu utvrđivanja ukupnog prometa dobara i usluga. 

Po novom zakonu ukupan promet ne obuhvata:

  1. promet objekat i opreme za vršenje delatnosti
  2. promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV-a bez prava na prethodni porez, koji je uređen odredbama člana 25. zakona o PDV-u.

 

Ova promena je bitna prilikom utvrđivanja malog obveznika.