KONTAKT INFO:

 

Ime: Finpos d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 231/347, Novi Beograd

Telefon: 718-65-78

Mob: 060/718-65-78

www.finpos.rs

kontakt@finpos.rs

 

 

Izmena Zakona o PDV-u - pojam malog obveznika, od 1. januara 2013. godine

 

 

 

 

Od 1. januara 2013. godine prema izmenama Zakona o PDV-u primenjuje se nova definicija malog obveznika. 

 

Malim obveznikom se smatra lice koje vrši promet dobara i usluga na teritoriji Republike i/ili u inostranstvu, a čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara.

 

Mali obveznik ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga, nema pravo iskazivanja PDV-a u računima, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu ovim zakonom.

 

Mali obveznik može u bilo koje vreme u toku godine da se opredeli za obavezu plaćanja PDV-a podnošenjem evidencione prijave nadležnom poreskom organu. U tom slučaju, obaveza plaćanja PDV-a traje najmanje dve godine, nakon čega može da podnese zahtev za prestanak obaveze plaćanja PDV-a nadležnom poreskom organu.