KONTAKT INFO:

 

Ime: Finpos d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 231/347, Novi Beograd

Telefon: 718-65-78

Mob: 060/718-65-78

www.finpos.rs

kontakt@finpos.rs

 

 

Kamata na povraćaj PDV-a - od 1. januara 2013. godine

 

 

 

 

 Od 1. januara 2013. godine obveznik će imati pravo na kamatu kada je u pitanju povraćaj PDV-a  po isteku 45 dana (15 dana za pretežne izvoznike) od:

  • isteka roka za predaju poreske prijave ako je obveznik u prijavi zaokružio da želi povraćaj PDV-a
  • od dana podnošenja zahteva za povraćaj ako mu je po ranijim poreskim prijavama iskazan poreski kredit (jer se kroz te prijave nije opredelio za povraćaj)