KONTAKT INFO:

 

Ime: Finpos d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 231/347, Novi Beograd

Telefon: 718-65-78

Mob: 060/718-65-78

www.finpos.rs

kontakt@finpos.rs

 

 

Obračun zakonske kamate - 1. januar 2013. godine

 

 

 

 

 

Iako je Ustavni sud još u julu 2012. godine doneo odluku da obračun kamate konformnim metodom nije u skladu sa ustavom, promena metode obračuna zakonske kamate po kome će se kamata obračunavati metodom prostog interesnog metoda počinje da se primenjuje tek od 1. januara 2013. godine. Razlog za ovo je kako bi organi Poreske uprave imali vremena da prilagode svoje softvere.

Prema mišljenju Privrednog savetnika, korišćenjem ovog metoda obračuna zakonske kamate ukida se mogućnost obračuna kamate na kamatu. Isto tako kada se plati glavna poreska obaveza bez pripadajuće kamate, na neplaćenu kamatu se ne može obračunavati kamata.