KONTAKT INFO:

 

Ime: Finpos d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 231/347, Novi Beograd

Telefon: 718-65-78

Mob: 060/718-65-78

www.finpos.rs

kontakt@finpos.rs

 

 

Ukidanje Deviznog inspektorata – 6. oktobar 2012. godine

 

 

 

 

 Prema Zakonu o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, od 6. oktobra 2012. godine ukida se Devizni inspektorat. Poslove koje je obavljao Devizni inspektorat prelaze u nadležnost Poreske uprave.

Zajedno sa ovom izmenom ukida se  obaveza izveštavanja o izvršenim spoljnotrgovinskim poslovima (izveštaj o fakturisanim uslugama, obračun o izvršenju kompenzacionog posla i sl.), kao i obaveza vođenja Knjige kontrolnika o izvršenom uvozu i izvozu robe i usluga.