KONTAKT INFO:

 

Ime: Finpos d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 231/347, Novi Beograd

Telefon: 718-65-78

Mob: 060/718-65-78

www.finpos.rs

kontakt@finpos.rs

 

 

Odlaganje plaćanja poreskog duga – primena od 6. oktobra 2012. godine

 

 

 

 

 

 Zakonom o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji donete su neke izmene vezano za odlaganje poreskog duga.

 

  • Rok na koji se može izvršiti odlaganje plaćanja poreskog duga produžuje se sa 12 na 24 meseca
  • Poreski dužnik može podneti zahtev za odlaganje plaćanja i pre dospeosti poreske obaveze
  • Ako poreski dug po osnovu svih javnih prihoda koje naplaćuje PU, na dan podnošenja zahteva za odlaganje njegovog plaćanja iznosi:
    • za pravno lice – do 500.000 din.
    • za preduzetnika – do 100.000 din.
    • za fizičko lice – do 50.000 din

            propisano je da se ne zahteva davanje sredstva obezbeđenja naplate i ne zahteva se ispunjenje posebnih uslova za odlaganje plaćanja duga.

  • Smanjuje se stopa kamate koja se obračunava za vreme odloženog plaćanja poreskog duga obvezniku koji je zahtev za odlaganje podneo pre dospelosti tog duga.