KONTAKT INFO:

 

Ime: Finpos d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 231/347, Novi Beograd

Telefon: 718-65-78

Mob: 060/718-65-78

www.finpos.rs

kontakt@finpos.rs

 

 

Postupanje banaka prilikom realizacije naloga za isplatu zarada i naknada zarada

 

 

 

 

 Zakonom o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji je stupio na snagu 6. oktobra 2012. godine precizirano je postupanje banaka prilikom realizacije naloga za isplatu zarada i naknada zarada.  Suština izmene je u tome da se brišu odredbe po kojima banka neće dozvoliti isplate zarada i naknada zarada ako nema istovremene uplate poreza i doprinosa, već se bankama propisuje obaveza izveštavanja o izvršenom platnom prometu po tim osnovama.