KONTAKT INFO:

 

Ime: Finpos d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 231/347, Novi Beograd

Telefon: 718-65-78

Mob: 060/718-65-78

www.finpos.rs

kontakt@finpos.rs

 

 

Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje

 

 

 

 

Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje utvrđuje se mesečno, u visini petostrukog proseka mesečne zarade u republici Srbiji. Podatak za utvrđivanje ove osnovice objavljen je u "Službenom glasniku Republike Srbije" br. 83/2012, a najviša osnovica od 01. septembra 2012. godine iznosi 286.200,00 dinara ( 5 x 57.240,000 dinara )

Ako je zarada viša od petostrukog proseka mesečne zarade u Republici Srbiji ( od 286.200,00 dinara ), doprinosi se plaćaju po zbirnoj stopi od 17,90 % na iznos od 286.200,00 dinara i to :

- na teret zaposlenog 51.229,80 dinara

na teret poslodavca 51.229,80 dinara.

 

 

 

Izvor: Privredni savetnik br.17/2012 str.163