KONTAKT INFO:

 

Ime: Finpos d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 231/347, Novi Beograd

Telefon: 718-65-78

Mob: 060/718-65-78

www.finpos.rs

kontakt@finpos.rs

 

 

Ukida se obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase za paušalno oporezovane preduzetnike u zanatskim i uslužnim delatnostima i za taksi prevoznike

 

 

 

 

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS", 55/05, ... i 72/12). Ovom Uredbom ukida se obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase za preduzetnike koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod i koji nije obveznik poreza na dodatu vrednost za delatnosti u okviru sledećih oblasti odnosno grupa:

 

 

33.11 Popravka metalnih proizvoda;

33.12 Popravka mašina;

33.13 Popravka elektronske i optičke opreme;

33.14 Popravka električne opreme;

33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca;

33.17 Popravka i održavanje druge transportne opreme;

33.19 Popravka ostale opreme;

37     Uklanjanje otpadnih voda;

38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan;

43.11 Rušenje objekata;

43.12 Priprema gradilišta;

43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;

43.21 Postavljanje električnih instalacija;

43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;

43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;

43.31 Malterisanje;

43.32 Ugradnja stolarije;

43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga;

43.34 Bojenje i zastakljivanje;

43.39 Ostali završni radovi;

43.91 Krovni radovi;

43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;

45.20 Održavanje i popravka motornih vozila;

74.20 Fotografske usluge;

81.10 Usluge održavanja objekata;

81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline;

95.11 Popravka računara i periferne opreme;

95.12 Popravka komunikacione opreme;

95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu;

95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme;

95.24 Održavanje i popravka nameštaja;

95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo;

96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda;

96.02 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona;

96.03 Pogrebne i srodne delatnosti.

 

Takođe, ukida se obaveza evidentiranja i za

• delatnost u okviru oblasti i grane 49.32 - Taksi prevoz;

• delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima, osim pružanja usluga na pijacama: koje se odnose na izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;

• poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Službeni glasnik RS", broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata.

 

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS" broj 83 od 24.08.2012. godine, a stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja, odnosno 1. septembra 2012. godine. Paušalno oporezivi preduzetnici koji se bave navedenim delatnostima počev od 1. septembra nisu dužni da evidentiraju promet preko fiskalne kase. Prema tome, oni odmah mogu da podnesu zahtev za brisanje iz registra i da obave defiskalizaciju fiskalne kase. Nakon više odlaganja, delatnost taksi prevoza oslobođena je obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Prema odredbama člana 1. Uredbe o izmenama i dopunama, delatnost 49.32 Taksi prevoz oslobođena je obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Obaveze su oslobođeni svi taksisti (pravna lica i preduzetnici, obveznici PDV i oni koji to nisu).

 

S obzirom na to da je u međuvremenu od poslednje izmene Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS”, br. 61/10, 101/10 i 94/11) promenjen Zakon o komunalnim delatnostima, izvršeno je usklađivanje sa ovim izmenama. Delatnostima za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase smatraju se i delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11), osim pružanja usluga na pijacama: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima.

 

Isto tako, izvršeno je usklađivanje sa novim Pravilnikom o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Službeni glasnik RS”, broj 56/12). Delatnosti iz navedenog pravilnika oslobođene su obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika.

 

Izvor: Privredni savetnik br.17/2012 str.5-6