KONTAKT INFO:

 

Ime: Finpos d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 231/347, Novi Beograd

Telefon: 718-65-78

Mob: 060/718-65-78

www.finpos.rs

kontakt@finpos.rs

 

 

Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica

 

 

 

 

Uslovi za subvencionisanje:

  1. Lice koje se zapošljava na određeno ili neodređeno vreme mora da najmanje šest meseci bez prekida pre zapošljavanja nije bilo u radnom odnosu.
  2. Da poslodavac nije smanjio broj zaposlenih počev od 31. marta 2011. godine do dana zapošljavanja novog lica, niti tokom perioda korišćenja subvencije.
  3. Da poslodavac nije ostvario pravo na korišćenje sredstava u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija.

 Pravo na subvencije ostvaruje poslodavac kada:

  1. Zaposli na neodređeno, odnosno određeno vreme lice mlađe od 30 godina ili lice starije od 45 godina i to na ukupan iznos obračunatog poreza na zarade i ukupan iznos doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje.
  2. Zaposli na neodređeno, odnosno određeno vreme lice starije od 30, a mlađe od 45 godina i to na 30% iznosa obračunatog poreza na zarade i ukupnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 Vreme korišćenja subvencija je 12 meseci za zaposlene na neodređeno vreme, odnosno dok traje radni odnos na određeno vreme novozaposlenom licu.

Izvor: Privredni savetnik 13 i 14/11 str.44