Podrška u sastavljanju različitih ugovora, akata i odluka

 

 

 

 

U toku poslovanja javlja se potreba za sačinjavanjem različitih ugovora, akata, odluka. Niste sigurni kako bi neki dokument trebalo da izgleda i koje elemente da sadrži? Nudimo Vam pomoć pri formulaciji sledećih dokumenata:

 1. Pravilnik o radu
 2. Akt o sistematizaciji radnih mesta
 3. Pravilnik o proceni rizika
 4. Ugovor o radu
 5. Ugovor o zakupu poslovnog prostora
 6. Ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji
 7. Ugovor o zajedničkom ulaganju
 8. Menadžerske ugovore za lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima
 9. Ugovori o prodaji robe
 10. Ugovori o pružanju usluga
 11. Svi drugi ugovori za kojima se javi potreba u toku poslovanja pravnog lica